Mobilvy logga


Frihet självbestämmande ansvar

Nytt datum för föreningsstämman är nu beslutat, det blir den 9 juni. Styrelsen återkommer med plats och tid senare. 

Kansliet är stängt från klockan 12 den 20 maj till kl 8,30 den 22 maj. Har du ett akut ärende utanför kontorets öppettider kan du ringa till vår beredskapstelefon 046-460 67 00.

Vi har skapat en särskild sida där du hittar information kring corona, se länken i menyn ovan. Om du har assistenter som ska söka ersättning från Försäkringskassan för karensavdraget så ska de ange vårt organisationsnummer. Det är 769615-7143.

Kansliet är stängt tillsvidare, och personalen arbetar på distans. Vi tar endast emot förbokade besök, skicka ett mejl eller ring till den du vill träffa för att komma överens om en tid. Ingen på kansliet är sjuk utan detta beslut har tagits i förebyggande syfte. På grund av den höjda riskbedömningen för allmän spridning av coronavirus i Sverige har Lilas styrelse beslutat att ställa in alla utbildningar tillsvidare. Årets föreningsstämma är av samma anledning framflyttad. 

Julhälsning från Maritha

Året närmar sig sitt slut och den julefrid som vi alla önskar ska infinna sig lyser ännu med sin frånvaro. Inte mycket positivt har ännu skett i år inom personlig assistans men hoppet lever ännu, för det kan inte bli sämre nu väl?

Jag hoppas att julen kan skänka oss lite ro i själen och att när det nya året ska ringas in så görs det med tillförsikt om att år 2020 ska bli det år vi väntat på. Det år där alla som kämpar för LSS-reformens upprättelse får sina önskningar uppfyllda. Så vi kanske alla ska rikta vår blick mot himlen och wish upon a star.
 
God Jul & Gott Nytt År!

Önskas ni alla av oss alla på Kooperativet Lila genom Maritha Sanandh

Arbetsledarhandboken - en del av Lilaportalen

Här får du vägledning i hur du ska göra olika uppgifter, och när de ska vara klara. 

Fler kapitel kommer under året. Om du saknar något, eller har ett tips till oss får du gärna höra av dig, skicka ett mejl till Björn, Camilla eller Diana.

Malin Östnäs, Maritha Sanandh och de tre assistenterna samt deras arbetsledare framför granen på julbordet.

25-års jubilarer uppvaktades på julfesten!

I år hade vi de första anställda som varit 25 år hos oss! Det måste så klart firas! Efter en fanfar kallades jubilarerna fram, och Maritha lämnade över mikrofonen till Malin. De fick blommor och present och ett stort tack när Malin framförde styrelsens uppskattning. Sedan fick alla möjlighet att säga ett par ord, och då fick vi veta att de var mycket nöjda med Lila som arbetsgivare, och att vår medlem trivts jättebra i Lila sedan han gick med i Lila 1993, då personlig assistans var helt nytt.

Medlemskap
Som medlem i Kooperativet Lila bestämmer du det mesta kring din assistans själv, utifrån de lagar och regler som finns. När du blev medlem skrevs ett samarbetsavtal mellan dig och Kooperativet Lila. I det regleras medlemmens och föreningens åtagande gentemot varandra.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är Kooperativet Lilas högsta beslutande organ. Den hålls varje år i slutet av mars. På stämman väljer medlemmarna en styrelse och ordförande, beslutar om verksamhetsplan och budget samt behandlar förslag (motioner) från medlemmarna. Vilka som för tillfället sitter i styrelsen och hur du tar kontakt med dem kan du läsa här.

Genomförandeplan
Med genomförandeplanen säkerställer vi att du får inflytande över hur samarbetet mellan dig och Kooperativet Lila ska se ut, utifrån de LSS-beslut som finns. En genomförandeplan ska innehålla den enskildes egen vilja om hur han eller hon vill ha sin assistans. Exempel på frågeställningar som dyker upp är hur du vill ha dina timmar förlagda under dygnet och vem som ska företräda dig om du hamnar i ett läge där du inte själv kan föra din talan.

Arbetsgivaransvar
Kooperativet Lila har ansvar för att alla arbetsgivarens skyldigheter enligt gällande lag och avtal efterlevs. Kooperativet Lila är anslutet till arbetsgivarorganisationen KFO och tillämpar det kollektivavtal som tecknats mellan KFO och Kommunal. Lilas kansli sköter på medlemmarnas och styrelsens uppdrag arbetsrättsliga, administrativa och eko­nomiska frågor. Här kan du läsa mer om kansliet och de som arbetar där.

Arbetsledning
Som medlem i Kooperativet Lila har du rätt att vara arbetsledare för dina egna personliga assistenter. Om du inte klarar av uppgiften, eller väljer bort den, utses någon annan person till biträdande arbetsledare. Det kan vara en assistent eller kanske en anhörig. Om du bara vill bli avlastad med en del av arbetsledningen går det också bra. Tillsammans med en assistanskoordinator från kansliet kan du gå igenom en uppgiftsfördelning och klargöra vem som ansvarar för de olika uppgifterna.   

Möteslokal
På kansliet finns en stor utbildningslokal. Denna kan du låna för dina arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, anställningsintervjuer eller för andra små möten. 

Vår utbildningslokal
En av Lilas medlemmar planerar terminens aktiviteter.
Frukt och godis på utbildning