Mobilvy logga

Jag fick i morse beskedet att Vilhelm Ekensteen, Kooperativet Lilas ordförande har somnat in.

Vilhelm som skulle ha fyllt 80 år den 2 november har idag somnat in i sitt hem. Vilhelm har varit Kooperativet Lilas ordförande sedan start och lämnar stora skor att fylla. Han har sedan 1960-talet varit en aktiv röst i funktionshinderpolitiken på olika sätt, redan 1968 skrev han boken På folkhemmets bakgård och var med att starta Antihandikapp 1969. Det har sedan blivit fler böcker och artiklar och han har arbetat outtröttligt för våra rättigheter i decennier. Förutom att Vilhelm varit vår ordförande var han också fram till förra året också ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade och tidigare har han arbetad aktivt i DHR bland annat som vice ordförande i många år. Sedan 2001 har han också varit styrelseledamot i FöR, Förbundet för delaktighet och jämlikhet.

Nu får vi andra försöka ta vid där Vilhelm lämnat. Vår rätt till assistans vågar vi ännu inte ta för given, ända sedan lagen trädde i kraft 1994 har assistansen ständigt varit ifrågasatt och utsatt för hot om inskränkningar på olika sätt och det ser inte ut att bli riktig arbetsro framöver heller.

Våra tankar går naturligtvis till Vilhelms dotter Ida och övriga närstående och vänner.

I egenskap av vice ordförande går jag nu in som ordförande. Jag ska göra mitt bästa för att, tillsammans med övriga i styrelsen och alla på kansliet, arbeta vidare i Vilhelms anda för rätten till ett självvalt och självstyrt liv där rätten till personlig assistans är en av våra viktigaste förutsättningar.

Västerstad den 22 september 2021
Malin Östnäs

Flera fina texter till minne av Vilhelm Ekensteen har skrivits. Några av dem länkar vi till här. På uppdrag av IfA har Anna Barsk Holmbom har skrivit en text med sina minnen, och Neuroförbundet hyllar Vilhelm i ett inlägg på Facebook, där kan du också läsa hur Ann Jönsson på Socialstyrelsen minns Vilhelm. Jonas Franksson har skrivit om sina möten med Vilhelm i ett inlägg på STILs hemsida. Om du vill läsa tidigare intervjuer med Vilhelm så har Assistanskoll samlat sina här

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer som är anpassade för den som är vaccinerad med en dos och låtit tre veckor passera. Enligt dessa behöver man inte stanna hemma från arbetet om en person i ens hushåll har covid-19 om man är vaccinerad med minst en dos för minst tre veckor sedan.

Kanslipersonalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta hemifrån så mycket som det är möjligt. Kansliet är fortsatt stängt för spontana besök, men vi tar emot förbokade besök. Skicka ett mejl eller ring till den du vill träffa för att komma överens om en tid. 

Arbetsledarhandboken - en del av Lilaportalen

Här får du vägledning i hur du ska göra olika uppgifter, och när de ska vara klara. Du har också tillgång till hela Lilaportalen. Aiai - Vårt digitala schema-, och tidrapporteringssystem 

Här har du tillgång till schemat och tidrapporterna. Aiai har även många funktioner som förenklar adminstrationen kring bemanning.

medlemskap i kooperativet lila

Medlemskap
Som medlem i Kooperativet Lila bestämmer du det mesta kring din assistans själv, utifrån de lagar och regler som finns. När du blev medlem skrevs ett samarbetsavtal mellan dig och Kooperativet Lila. I det regleras medlemmens och föreningens åtagande gentemot varandra.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är Kooperativet Lilas högsta beslutande organ. Den hålls varje år i slutet av mars. På stämman väljer medlemmarna en styrelse och ordförande, beslutar om verksamhetsplan och budget samt behandlar förslag (motioner) från medlemmarna. Vilka som för tillfället sitter i styrelsen och hur du tar kontakt med dem kan du läsa här.

Genomförandeplan
Med genomförandeplanen säkerställer vi att du får inflytande över hur samarbetet mellan dig och Kooperativet Lila ska se ut, utifrån de LSS-beslut som finns. En genomförandeplan ska innehålla den enskildes egen vilja om hur han eller hon vill ha sin assistans. Exempel på frågeställningar som dyker upp är hur du vill ha dina timmar förlagda under dygnet och vem som ska företräda dig om du hamnar i ett läge där du inte själv kan föra din talan.

Arbetsgivaransvar
Kooperativet Lila har ansvar för att alla arbetsgivarens skyldigheter enligt gällande lag och avtal efterlevs. Kooperativet Lila är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar det kollektivavtal som tecknats mellan Fremia och Kommunal. Lilas kansli sköter på medlemmarnas och styrelsens uppdrag arbetsrättsliga, administrativa och eko­nomiska frågor. Här kan du läsa mer om kansliet och de som arbetar där.

Arbetsledning
Som medlem i Kooperativet Lila har du rätt att vara arbetsledare för dina egna personliga assistenter. Om du inte klarar av uppgiften, eller väljer bort den, utses någon annan person till biträdande arbetsledare. Det kan vara en assistent eller kanske en anhörig. Om du bara vill bli avlastad med en del av arbetsledningen går det också bra. Tillsammans med en assistanskoordinator från kansliet kan du gå igenom en uppgiftsfördelning och klargöra vem som ansvarar för de olika uppgifterna.   

Möteslokal
På kansliet finns en stor utbildningslokal. Denna kan du låna för dina arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, anställningsintervjuer eller för andra små möten. 

Tidigare artiklar

På midsommarafton är kansliet stängt. Om det inträffar något akut när kansliet är stängt, som kan vänta tills vi öppnar igen måndagen den 28 juni, så finns vi på jourtelefonen

Den 26 maj la LSS utredning fram sitt förslag Stärkt rätt till personlig assistans till regeringen. Den 17 juni är du välkommen på ett digitalt medlemsmöte där Lars Hagström går igenom utredningen och du har möjlighet att ställa frågor kring den. Inbjudan till medlemsmötet med mer information har skickats till dig på mejl.

Denna vecka har kansliet öppet som vanligt måndag-tisdag. På onsdag stänger vi klockan 12 och på torsdag är kansliet helt stängt. Vi öppnar igen på fredag 8,30, men har då lite lägre bemanning än vanligt. Som alltid när kansliet är stängt finns någon av oss på jourtelefonen om det inträffar något akut som inte kan vänta tills ordinarie öppettider!

Den 30 april, Valborgsmässoafton, stänger kansliet klockan 12. Om det inträffar något akut när kansliet är stängt, som kan vänta tills vi öppnar igen måndagen den 3 maj, så finns vi på jourtelefonen

Nu har vi fått erbjudandet om att de som arbetar frekvent som personliga assistenter ska få bli vaccinerade mot corona. De som omfattas av erbjudandet har fått ett mejl med information från oss. Vi kan tyvärr inte påverka på vilket sjukhus de anställda kommer att vaccineras och det går inte att byta plats för vaccineringen. 

Vaccination är frivilligt och inget en anställd kan tvingas till. Lilas inställning med tanke på personen själv, på vår typ av verksamhet och på de människor vi jobbar för och med, är att vi mycket starkt rekommenderar att man vaccinerar sig om man inte har några personliga hinder som gör det omöjligt. 

Kansliet stänger klockan 12 den 1 april och öppnar igen 8,30 den 6 april. 

Om det inträffar något akut under dessa dagar, så att du måste komma i kontakt med arbetsgivaren, så når du någon från kansliet på beredskapstelefonen, 046-460 67 00.

Glad påsk!

Julhälsning från Maritha 2020

Nu närmar vi oss slutet på år 2020. Många av oss har under året slängts mellan hopp och förtvivlan. En del av oss har själva varit sjuka i covid-19, en del har närstående som varit sjuka och några av oss har kanske förlorat någon vi älskar. I olika uträckning har vi alla påverkats av den rådande pandemin. Jag önskar vi kunde säga att vi nu närmar vi oss slutet av tunneln och naturligtvis önskar vi alla att vi snart ska kunna gå tillbaka till våra vanliga liv. Efter jul påbörjas vaccinationerna men många av oss kommer få vänta innan det blir vår tur och några av oss kommer få vara bland de första som erbjuds vaccination. 

Mycket har fått stå tillbaka under det gångna året och ännu vet vi inte vad som kommer ske med LSS-reformen. Frågan utreds och utreds och ibland föds ett hopp hos många av oss att det ska komma något gott ur alla utredningar men rädslan finns där och gnager och många frågor måste redas ut innan allt kan falla på plats. Vår förhoppning står till att de i regering och riksdag ser till allas rätt till ett värdigt liv med full delaktighet i det svenska samhället. 
I allt detta tunga har vi samtidigt fått se en ny omtanke om våra medmänniskor växa fram. Vi försöker alla så mycket vi kan att visa hänsyn, att hålla avstånd, nysa och hosta i armvecket och framförallt vi har blivit bra på att tvätta och sprita våra händer, allt för att inte föra smitta vidare de som finns runt oss.

En liten ljuspunkt under året är att få ha hälsat medlemmar från Kooperativet Frihet välkomna som medlemmar hos oss. Kooperativet Frihet som en gång i tiden var en avknoppning av Kooperativet Lila lägger nu ner sin verksamhet och flera av deras medlemmar har valt oss som anordnare. Vi passar även på att hälsa Kooperativet Frihets verksamhetsansvarig Ann Velander välkommen som assistanskoordinator.

Jag vill att vi i år höjer glaset och skänker en tanke till alla de i sorg men också till oss själva för att vi tillsammans ska ta oss igenom pandemin. Jag ber er alla även skicka positiva tankar till de som så småningom ska fatta beslut om hur assistansen ska utformas framöver, låt de förstå och besluta om en assistans som bygger på självbestämmande, integritet och ett lika värde.

I ett försök att hjälpa till med att sprida ut julhandeln har vi beslutat att betala ut lönerna redan den 21 december 2020. 

Vi hoppas att detta kan underlätta för de som får lön i december att känna sig tryggare i årets julhandel. 

Kanslipersonalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta hemifrån under vintern. Kansliet är fortsatt stängt för spontana besök, men vi tar emot förbokade besök. Skicka ett mejl eller ring till den du vill träffa för att komma överens om en tid.

Med anledning av de utökade restriktioner som gäller i Skåne har vi beslutat att ställa in de fysiska utbildningarna igen.  De som var anmälda till en utbildning har fått besked och vi kommer att boka in dem på nästa möjliga tillfälle. 

Digital arbetsledarutbildning 1 september

Avtalsrörelsen 2020 har skjutits upp till den 31 oktober med anledning av coronaviruset. Innan förhandlingarna är klara vet vi inget om när det blir en revision eller vilka belopp det kommer handla om. Lönerevisionsarbetet kommer därför i år att börja först så snart det nya kollektivavtalet mellan KFO och Kommunal är förhandlat och undertecknat. I vänta på detta passar vi på att ha en arbetsledarutbildning i Lönesamtal så att du är helt uppdaterad och förberedd när det blir dags att ta tag i samtalen. Utbildningen är digital, så du behöver inte ta dig till kansliet utan kan sitta hemma vid din egen dator. I kalendariet kan du läsa mer om utbildningen och anmäla dig till den.

Kansliet är fortsatt stängt och personalen arbetar på distans. Vi tar endast emot förbokade besök, skicka ett mejl eller ring till den du vill träffa för att komma överens om en tid. 

Nu startar vi upp våra utbildningar igen efter vårens uppehåll!

Givetvis har vi gjort anpassningar till rådande förhållanden så att de som kommer på en utbildning på kansliet ska känna sig trygga. Vi kommer endast att använda hälften av det normala antalet platser vid varje utbildningstillfälle. Handsprit finns vid varje ingång och inne i lokalerna. Folkhälsomyndighetens regler om sjukanmälan och hemmavaro efter sista symptom gäller för alla deltagare och kursledare.

Vi har skapat en särskild sida där du hittar information kring corona, se länken i menyn ovan. Om du har assistenter som ska söka ersättning från Försäkringskassan för karensavdraget så ska de ange vårt organisationsnummer. Det är 769615-7143.

Kansliet är stängt tillsvidare, och personalen arbetar på distans. Vi tar endast emot förbokade besök, skicka ett mejl eller ring till den du vill träffa för att komma överens om en tid. 

Julhälsning från Maritha 2019

Året närmar sig sitt slut och den julefrid som vi alla önskar ska infinna sig lyser ännu med sin frånvaro. Inte mycket positivt har ännu skett i år inom personlig assistans men hoppet lever ännu, för det kan inte bli sämre nu väl?

Jag hoppas att julen kan skänka oss lite ro i själen och att när det nya året ska ringas in så görs det med tillförsikt om att år 2020 ska bli det år vi väntat på. Det år där alla som kämpar för LSS-reformens upprättelse får sina önskningar uppfyllda. Så vi kanske alla ska rikta vår blick mot himlen och wish upon a star.
 
God Jul & Gott Nytt År!

Önskas ni alla av oss alla på Kooperativet Lila genom Maritha Sanandh

Malin Östnäs, Maritha Sanandh och de tre assistenterna samt deras arbetsledare framför granen på julbordet.

25-års jubilarer uppvaktades på julfesten 2018!

I år hade vi de första anställda som varit 25 år hos oss! Det måste så klart firas! Efter en fanfar kallades jubilarerna fram, och Maritha lämnade över mikrofonen till Malin. De fick blommor och present och ett stort tack när Malin framförde styrelsens uppskattning. Sedan fick alla möjlighet att säga ett par ord, och då fick vi veta att de var mycket nöjda med Lila som arbetsgivare, och att vår medlem trivts jättebra i Lila sedan han gick med i Lila 1993, då personlig assistans var helt nytt.

Vår utbildningslokal
En av Lilas medlemmar planerar terminens aktiviteter.
Frukt och godis på utbildning