Mobilvy logga

25-års jubilarer uppvaktades på julfesten!

I år hade vi de första anställda som varit 25 år hos oss! Det måste så klart firas! Efter en fanfar kallades jubilarerna fram, och Maritha lämnade över mikrofonen till Malin. De fick blommor och present och ett stort tack när Malin framförde styrelsens uppskattning. Sedan fick alla möjlighet att säga ett par ord, och då fick vi veta att de var mycket nöjda med Lila som arbetsgivare, och att vår medlem trivts jättebra i Lila sedan han blev medlem 1993, då personlig assistans var helt nytt.

Styrelsens Malin Östnäs och Lilas VD Maritha Sanandh uppvaktade 3 assistenter som varit anställda i 25 år i Lila, och hos ssamma medlem i alla år!
Styrelsens Malin Östnäs och Lilas VD Maritha Sanandh uppvaktade 3 assistenter som varit anställda i 25 år i Lila, och hos ssamma medlem i alla år!

Nu finns Arbetsledarhandboken - en del av Lilaportalen!

Här får du vägledning i hur du ska göra olika uppgifter, och när de ska vara klara. Fler kapitel kommer under vintern. Om du saknar något, eller har ett tips till oss får du gärna höra av dig, skicka ett mejl till Björn, Camilla eller Diana.

Vi hoppas att du får stor nytta av den!

Medlemskap
Som medlem i Kooperativet Lila bestämmer du det mesta kring din assistans själv, utifrån de lagar och regler som finns. När du blev medlem skrevs ett samarbetsavtal mellan dig och Kooperativet Lila. I det regleras medlemmens och föreningens åtagande gentemot varandra.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är Kooperativet Lilas högsta beslutande organ. Den hålls varje år i slutet av mars. På stämman väljer medlemmarna en styrelse och ordförande, beslutar om verksamhetsplan och budget samt behandlar förslag (motioner) från medlemmarna. Vilka som för tillfället sitter i styrelsen och hur du tar kontakt med dem kan du läsa här.

Genomförandeplan
Med genomförandeplanen säkerställer vi att du får inflytande över hur samarbetet mellan dig och Kooperativet Lila ska se ut, utifrån de LSS-beslut som finns. En genomförandeplan ska innehålla den enskildes egen vilja om hur han eller hon vill ha sin assistans. Exempel på frågeställningar som dyker upp är hur du vill ha dina timmar förlagda under dygnet och vem som ska företräda dig om du hamnar i ett läge där du inte själv kan föra din talan.

Arbetsgivaransvar
Kooperativet Lila har ansvar för att alla arbetsgivarens skyldigheter enligt gällande lag och avtal efterlevs. Kooperativet Lila är anslutet till arbetsgivarorganisationen KFO och tillämpar det kollektivavtal som tecknats mellan KFO och Kommunal. Lilas kansli sköter på medlemmarnas och styrelsens uppdrag arbetsrättsliga, administrativa och eko­nomiska frågor. Här kan du läsa mer om kansliet och de som arbetar där.

Arbetsledning
Som medlem i Kooperativet Lila har du rätt att vara arbetsledare för dina egna personliga assistenter. Om du inte klarar av uppgiften, eller väljer bort den, utses någon annan person till biträdande arbetsledare. Det kan vara en assistent eller kanske en anhörig. Om du bara vill bli avlastad med en del av arbetsledningen går det också bra. Tillsammans med en brukarstödjare från kansliet kan du gå igenom en uppgiftsfördelning och klargöra vem som ansvarar för de olika uppgifterna.   

Möteslokal
På kansliet finns en stor utbildningslokal. Denna kan du låna för dina arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, anställningsintervjuer eller för andra små möten. 

Vår utbildningslokal
En av Lilas medlemmar planerar terminens aktiviteter.
Frukt och godis på utbildning