Mobilvy logga

Bli medlem i Kooperativet lila!

Vill du vara den som bestämmer mest över assistansen i ditt liv så är det Lila du ska välja som assistansanordnare. Hos oss är du alltid arbetsledare för de personliga assistenter som arbetar hos dig. Vill du inte göra allt själv anställer du en biträdande arbetsledare som bistår dig med en del eller alla uppgifter som framgår av vår uppgiftsfördelning. Givetvis måste alla lagar och regler följas. Därför har Lila ett kansli. De som arbetar där har lång erfarenhet av assistans och arbetsrätt. Att ha beviljats personlig assistans ska inte innebära ett heltidsjobb. Som medlem i Lila får du mycket tid över till det som är meningen med personlig assistans – att göra det du vill göra.

hos oss får du största möjliga inflytande i din assistans

Som medlem i Kooperativet Lila får du friheten att själv bestämma över hur du lever ditt liv. Till exempel lägger du själv upp schemat över assistansen så att det passar med dina egna tider. Du vet vem som kommer och arbetar eftersom du själv väljer vem som ska anställas som personlig assistent hos dig.

Vi låter dig behålla dessa ansvar och bidrar med vår kompetens inom LSS, arbetsrätt och andra lagar och regler, så att du slipper hålla ordning på det. Så har det varit sedan starten 1992.  Det är därför Lilas ledord är Frihet Självbestämmande Ansvar.

Ledorden är en symbol för assistansreformen som kom då, och som gav assistansanvändaren Friheten att vara vara en individ i samhället med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, Självbestämmande över hur man vill utforma sin assistans och ett Ansvar för att använda assistansersättningen i enlighet med de regler som gäller för att på så sätt följa assistansreformens intentioner.


En gång per år är det föreningsstämma. På den får alla medlemmar vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen.

Medlem planerar sin kommande vecka tillsammans med sin assistent.

Du själv, eller någon du utser, är arbetsledare i din grupp. När du vill ha hjälp med något kontaktar du kansliet.  Alla som jobbar där har lång erfarenhet av personlig assistans och har jobbat länge inom sina yrkesområden. De bildar tillsammans ett starkt team som med sin samlade kompetens gör allt för att Lila  ska nå upp till målet: att vara den bästa assistansordnaren och den bästa arbetsgivaren.

Om du behöver råd och stöd med myndighetskontakter och i juridiska frågor så kan vi förmedla kontakt med jurister som inriktat sig särskilt på personlig assistans. Vi har också kontakt med ett juridiskt ombud med mycket lång erfarenhet som sätter sig in i ditt ärende och hjälper oss med skrivelser och tolkningar.

Vi anordnar utbildningar för både medlemmar  och anställda i frågor som rör personlig assistans. E
tt par gånger per år har vi utbildningar som är speciellt riktade till arbetsledare och biträdande arbetsledare, som vi gärna ser att du deltar i om du har möjlighet. På dessa arbetsledarutbildningar får du möjlighet att utbyta erfarenhet med andra medlemmar och arbetsledare. 

Vi har ett digitalt tidrapporteringssystem, Aiai, vilket gör hanteringen med bland annat tidsredovisningar till Försäkringskassan mycket enkel. Genom detta system har du också alltid med dig schema och kontaktuppgifter var du än befinner dig.

I Lilaportalen finns vår personalhandbok med all information som du och dina assistenter behöver. Här kan ni fylla i våra blanketter som elektroniska dokument och skicka in dem digitalt till kansliet. Eftersom Lilaportalen ligger på webben är den alltid tillgänglig, så att ni kan få svar på frågor även utanför kontorstid. För arbetsledare har vi en digital arbetsledarhandbok med information och vägledning till de olika arbetsuppgifterna.

När du behöver rekrytera gör du det lätt i vårt rekryteringssystem Varbi, där alla ansökningar samlas på ett överskådligt och säkert sätt. Du får gärna hålla dina anställningsintervjuer på kansliet. Om du vill kan någon från kansliet vara med under intervjuerna.

Alla anställda har rätt till upp till 2400 kr friskvård per år. Varje år bjuds du och de anställda in till ett stort julbord och ibland har vi mindre träffar, till exempel vårt uppskattade våffelmingel på våffeldagen varje år.

Vi har en jourtelefon så att du och dina assistenter alltid kan komma i kontakt med någon från kansliet om det inträffar något akut utanför de vanliga öppettiderna.

Vi är en Ifa-godkänd verksamhet och har kollektivavtal med Fremia. Kooperativet Lila har tillstånd av IVO att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

Medlem rider på brun häst i ridhus, assistent står vid sidan

Tidningen Hippson har gjort en intervju med Ewa där hon bland annat berättar om sin häst Paradis, och om att rida med assistans. Läs artikeln här.

intresserad av medlemskap

Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss till dig. Vill du hellre ringa når du oss på 046-130680

I den kvalitetsundersökning bland Kooperativet Lilas medlemmar och företrädare som genomfördes 2023 via IfA svarade 100% av de svarande ja på frågorna:
  • Tycker du att det är dina behov och önskemål som styr de personliga assistenternas arbete?
  • Tycker du att du får den utbildning som du behöver för att din personliga assistans ska fungera optimalt?


Vi är en IfA-godkänd verksamhet

Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som de anställda personliga assistenterna ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.

Kooperativet Lilas kansli på Höstbruksvägen i Lund.

Kooperativet Lila Ek. För.
Höstbruksvägen 12
226 60 Lund

info@kooperativetlila.se

046-13 06 80

Org. nr. 769615-7143