Mobilvy logga


Frihet självbestämmande ansvar

Medlem med sin häst en härlig sommardag

Kooperativet Lila har anordnat personlig assistans sedan 1992. Vi är en medlemsstyrd ekonomisk förening utan vinstintresse. Som en av de första verksamheterna i branschen har vi mer än 25 års erfarenhet av den personliga assistansens innebörd och möjligheter.

Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som de anställda personliga assistenterna ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.


Vi har 30 medlemmar. Merparten av dem bor i eller i närheten av Lund eller kommer från olika platser i Skåne. Ungefär 300 personliga assistenter får varje månad lön från Kooperativet Lila. Vi är en Ifa-godkänd verksamhet och har kollektivavtal med KFO. Genom vår digitala personalhandbok Lilaportalen kan du och dina assistenter alltid hitta svar på de frågor ni har, oavsett tid på dygnet. Alla anställda har rätt till 1000 kr friskvård per termin. På kansliet arbetar personer som har lång erfarenhet inom sina yrkesområden. Vi vill att du och dina assistenter alltid ska känna er välkomna när ni kommer hit eller ringer till oss.

I Kooperativet Lila är det styrelsen som är ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen representerar kooperativet och har arbetsgivaransvaret. Samtliga medlemmar i styrelsen är själva användare av assistans eller är laglig  ställföreträdare för assistansanvändare. Kooperativet Lilas ordförande Vilhelm Ekensteen utnämndes 2015 till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Denna hedersutmärkelse har han fått för att ha revolutionerat svensk funktionshinderpolitik.  

Kooperativet Lilas kansli sköter på medlemmarnas och på styrelsens uppdrag administrativa, eko­nomiska och arbetsrättsliga frågor. En viktig uppgift för kansliet är också att ge individuellt stöd till medlemmarna och anordna utbildningsaktiviteter i frågor som rör personlig assistans för både medlemmar och assistenter. Kansliet arbetar utifrån att ditt självbestämmande ska få så stort utrymme som det är möjligt enligt de ramar som lagar, föreskrifter och kollektivavtalet utgör. Vi utför de större administrativa uppgifterna kring din assistans och ger dig det stöd som kan behövas för att din assistans ska fungera och må bra.

Kooperativet Lila har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva verksamhet inom personlig assistans.