Mobilvy logga


Frihet självbestämmande ansvar

Medlem med sin häst en härlig sommardag

Kooperativet Lila har anordnat personlig assistans sedan 1992. Vi är en brukarstyrd ekonomisk förening utan vinstintresse. Som en av de första verksamheterna i branschen har vi lång erfarenhet av den personliga assistansens innebörd och möjligheter.

I Kooperativet Lilas styrelse sitter medlemmar som själva har haft personlig assistans i många år, eller som företräder någon med assistans. Genom sina blandade åldrar och livssituationer utgör de en perfekt mix för att företräda medlemmarna och kunna ta tillvara allas i intressen i föreningen. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten, de representerar kooperativet och har arbetsgivaransvaret.

Kooperativet Lilas kansli sköter på medlemmarnas och på styrelsens uppdrag eko­nomiska, arbetsrättsliga och administrativa frågor. På kansliet arbetar personer som har lång erfarenhet inom sina yrkesområden. Vi vill att du och dina assistenter alltid ska känna er välkomna när ni kommer hit eller ringer till oss. Viktiga uppgifter för kansliet är att ge individuellt stöd till medlemmarna och anordna utbildningsaktiviteter i frågor som rör personlig assistans för både medlemmar och assistenter. 

Alla medlemmar i Lila är själva arbetsledare eller har utsett någon annan till att vara biträdande arbetsledare för vissa eller alla uppgifter. Genom detta arbetssätt får alla medlemmar mesta möjliga självbestämmande, utifrån gällande lagar och regler. Ungefär 250 personliga assistenter får varje månad lön från Kooperativet Lila. Vi är en Ifa-godkänd verksamhet och har kollektivavtal med Fremia

Kooperativet Lila har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som de anställda personliga assistenterna ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.

Kooperativet Lila bildades den 6 maj 1992. Från början drevs kooperativet genom Assistansprojektets försöksverksamhet eftersom lagen trädde i kraft först den 1 januari 1994. Kooperativet har sedan starten varit brukarstyrt, vilket innebär att det är medlemmarna som bildar styrelse. Som först ideell och numera ekonomisk förening finns inget vinstintresse, alla pengarna går till assistans.  Kooperativet Lilas framlidne före detta ordförande Vilhelm Ekensteen var med och grundade föreningen 1992. Vilhelm har utnämnts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet för att ha revolutionerat svensk funktionshinderpolitik. 

Många av de som gick in i assistansprojektet och sedan blev de första medlemmarna i Kooperativet Lila hade i många år varit engagerade politiskt inom handikapprörelsen och fortsatte sitt engagemang i Lila. Detta har gjort att Lila som är ett mindre kooperativ ändå har kunnat hålla sig bland de ledande verksamheterna genom att våra medlemmar och kanslipersonal i alla år har haft ett brinnande intresse och åtagande i andra organisationer så som Ifa, DHR, FÖR och Fremia. 

Medlem och personlig assistent ligger på en gräsmatta och fotograferar en liten hund.


2022 firade vi 30 som assistansanordnare! Läs om vårt jubileumsfirande här.