Mobilvy logga

PERSONLIG ASSISTANS SEDAN 1992 -
EN AV SVERIGES FÖRSTA ASSISTANSANORDNARE

Vill du vara den som bestämmer mest över assistansen i ditt liv ska du välja Lila som assistansanordnare!

Kooperativet Lila är ett brukarstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse.  

Alla medlemmar är själva arbetsledare eller har utsett någon annan till att vara biträdande arbetsledare för vissa eller alla uppgifter. Genom detta arbetssätt får alla medlemmar mesta möjliga självbestämmande, utifrån gällande lagar och regler.


Vi vänder oss till personer som bor i Skåne. På kansliet i Lund arbetar personer som har lång erfarenhet inom sina yrkesområden.

Vill du också bli medlem?
Ring oss på 046-13 06 80

Medlem matar en alpacka med stöd av sin personliga assistent.
Kvinna sitter i rullstol framför sin häst i stallet

Frihet, självbestämmande och ansvar är våra ledord.  

Ledorden är en symbol för assistansreformen som kom då Lila startade sin verksamhet, som gav assistansanvändaren

  • Frihet att vara en individ i samhället med samma rättigheter och skyldigheter som andra
  • Självbestämmande över hur man vill utforma sin assistans
  • Ansvar för att använda assistansersättningen i enlighet med de regler som gäller och följa assistansreformens intentioner.

Brukarstyrd personlig assistans i Lund med de assistansberättigade i fokus. Långsiktigt och tryggt. 

Vill du bli medlem i Kooperativet Lila så berättar vi gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig. Vill du hellre ringa når du oss på 046-130680. 

Vid vår första telefonkontakt presenterar vi Kooperativet Lila för dig. Vi låter dig berätta om din assistans idag, och hur den kan komma att se ut framöver. 

Vi bokar sedan in ett personligt möte. Detta möte kan vara antingen på vårt kansli i Lund eller hemma hos dig. Om du önskar så kan mötet hållas digitalt. Vi berättar vad vi kan erbjuda dig och du får berätta för oss hur du önskar att din assistans ska se ut.  

När du bestämt dig för oss skickar du in en ansökan om medlemskap till styrelsen. Efter styrelsens beslut träffar du någon av assistanssamordnarna och ni startar tillsammans upp din assistans med oss som anordnare. 

Vi börjar med att göra en genomförandeplan och en uppgiftsfördelning med dig för att vara säkra på att du får den personliga assistansen som du önskar. Vi hjälper dig komma igång med schemat i Aiai och om du behöver rekrytera introducerar vi dig i vårt rekryteringssystem Varbi.

Resultat i doktorsavhandling visar att egenmakten är störst i brukarkooperativen!

I sin doktorsavhandling Egenmakt och välfärdens praktik har Anna Westin undersökt vilket inflytande och självbestämmande assistansanvändare har i Sverige och Finland. Resultaten i avhandlingen visar att egenmakten är störst i brukarkooperativen. Som medlem i brukarkooperativet kan assistansanvändaren få möjlighet att utbilda sig och få fortbildning, säger Anna Westin till Assistanskoll. – Det finns ingen motsvarighet i andra organisationsformer där brukaren som autonom arbetsledare arbetar med kvalitetsuppföljning, fortbildning och genom medarbetar–, lönesamtal, personalträffar.

  • Tänk på att om möjligt inte lämna personuppgifter i detta fält.

Genom att skicka meddelandet samtycker du till att vi behandlar dina lämnade personuppgifter för att hantera ditt ärende. 

Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som de anställda personliga assistenterna ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.Vi är en IfA-godkänd verksamhet

Vi har tillstånd från IVO att
bedriva personlig assistans

Fremia logga

Vi har kollektivavtal
med Fremia