Mobilvy logga

Intern visselblåsning

Skydd för så kallade visselblåsare enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållande. För fullständig information klicka här.

Vad innebär visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Utöver anställda omfattas flera andra också i skyddet i visselblåsarlagen. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra som har ett arbetsrelaterat sammanhang med Kooperativet Lila.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om missförhållanden på Kooperativet Lila. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och det ska vara arbetsrelaterat.

 Visselblåsning ska inte blandas ihop med den särskilda skyldighet som finns enligt lag (Lagen om stöd och service, LSS 24 a-f §§) att rapportera allvarliga missförhållanden eller risk för missförhållande som rör enskild med insatser enligt LSS, Lex Sarah. Den kan du läsa mer om i Lilaportalen.

Så gör du för att visselblåsa

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande kan du göra det via vår visselblåsartjänst. Vi använder en tjänst för intern visselblåsning som tillhandahålls av ABH utbildning. Du kan antingen skicka ett mejl till lilavissel@protonmail.com eller ringa 070-299 44 98. Du kan välja att vara anonym. Observera att det du rapporterar om anonymt kan bli svårare att utreda. Det är inte krav, men om det finns ett bra förtroende är det bättre att vända sig till verksamheten direkt.

Lämna inte känsliga uppgifter om personer du nämner i ditt meddelande om det inte behövs för att förklara din misstanke.

Återkoppling

När du lämnat ett meddelande genom visselblåsartjänsten får du snabbt besked om det kommer att skickas vidare till oss eller inte. Om meddelandet skickas vidare kommer det att utredas av Kooperativet Lila. Om ditt meddelande inte skickas vidare får du också veta anledningen till det. Vi får information även om ett ärende inte skickas vidare, men då alltid anonymt.

Ingen som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera dig. Vi kan vid behov skicka uppföljningsfrågor genom visselblåsarkanalen för kommunikation med dig om du har valt att vara anonym. Ingen som är berörd eller inblandad i ärendet deltar i utredningsprocessen. 

Om lagstiftningen

Läs frågor och svar om nya lagen på regeringens webbplats
Lagen i sin helhet på riksdagens webbplats