Mobilvy logga

Information från kooperativet lila

Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig till din arbetsledare och till kansliet. Till kansliet använder du formuläret här på sidan.  Du får sedan en blankett för sjukförsäkran hemskickad. Denna fyller du i och skickar tillbaka till kansliet enligt anvisningarna på blanketten, för att styrka din frånvaro och få sjuklön utbetald. 

Vi har möjlighet att begära provtagning för Covid-19 för våra anställda personliga assistenter om behovet uppstår. Provtagning kan erbjudas till personal som insjuknat med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andnings-besvär, plötsligt luktbortfall). Provtagning måste ske inom 72 timmar från de första symptomen på infektion. Det är i regel kansliet som måste beställa tiden. Därför du snabbt höra av dig till kansliet, om vi ska hinna boka tid för test. 

Regeringen har tillfälligt avskaffat karensavdraget, enligt nu gällande beslut till och med 30 april 2021.  Vi gör ett karensavdrag enligt de vanliga reglerna. Du ansöker sedan om ersättningen retroaktivt hos Försäkringskassan. När du fyller i dina uppgifter ska du även ange vårt organisationsnummer. Det är 769615-7143. Mer information finns på forsakringskassan.se.

Regeringen och Försäkringskassan har även tillfälligt ändrat kravet på när läkarintyg ska lämnas. Från och med 15 december behöver du som är sjuk inte längre lämna läkarintyg vid dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22, när du ansöker om sjukpenning. Det gäller alltså för dig som har karensdag 1 december eller senare. Detta gäller till och med 31 januari 2021. Om din första sjukdag var 1 - 30 november så behöver du ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden. Samma tidsregler för läkarintyg gäller nu även för när du behöver lämna ditt intyg till oss.

För mer information om sjukfrånvaro och Lilas rutiner hänvisar vi till Lilaportalen. Tänk dock på de tillfälliga regler som gäller just nu för läkarintyg och karensavdrag, dessa nämns inte i Lilaportalen. 

Kansliet har satt ihop paket med skyddsutrustning som vi kommer att tillhandahålla om någon medlem skulle bli smittad. Vårt lager är begränsat, därför är det först då vi kan bidra med lite extra utrustning.  Vi har också tagit fram instruktioner till hur du tar på dig skyddsutrustningen. Dessa instruktioner hittar du här.

Kommuners information

Har du frågor om coronavirus kan du ringa 113 13. Är du orolig för att kanske vara smittad kan du ringa 1177 eller besöka 1177.se. Det är viktigt att inte gripas av panik och tro på allt som står i media eller sägs på TV. Som alltid gäller det att bara lita på information från pålitliga källor.  Om du är orolig kan du ringa Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen. Stödtelefonen är bemannad av deras volontärer och personal som är utbildade i krisstöd. Numret är 0771- 900 800 och har öppet måndag till fredag kl. 12.00-16.00. Region Skåne har tagit fram ett test där du gör en självskattning för att se om du kan vårda dig själv hemma eller behöver kontakta vården.  I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar. Till Corona självtest.

På Folkhälsomyndigheten hittar du samlad information även som lättläst, uppläst och på teckenspråk. Myndigheten för delaktighet har samlat ihop länkar till tillgänglig information om pågående smittspridning, på sin hemsida.

Annons