Att vara medlem i Kooperativet Lila

Som medlem i Kooperativet Lila bestämmer du det mesta själv, utifrån de lagar och regler som finns, eftersom du, eller någon du själv utser, är arbetsledare. När du vill ha stöd finns kanslipersonalen till din hjälp. På våra arbetsledarutbildningar får du möjlighet att utbyta erfarenhet med andra medlemmar och arbetsledare. Vi har ett digitalt tidrapporteringssystem vilket gör hanteringen med bland annat tidsredovisningar till Försäkringskassan mycket enkel. 

Inflytande

Föreningsstämman är Kooperativet Lilas högsta beslutande organ. På stämman väljer medlemmarna en styrelse och ordförande, beslut om verksamhetsplan och budget fattas samt förslag från medlemmarna (motioner) behandlas. Här kan du läsa mer om och komma i kontakt med vår styrelse.
 
Ett samarbetsavtal finns mellan varje medlem och föreningen. I det regleras medlemmens och föreningens åtagande gentemot varandra.

Arbetsgivaransvar

Kooperativet Lila har ansvar för att alla arbetsgivarens skyldigheter enligt gällande lag och avtal efterlevs. Kooperativet Lila är anslutet till arbetsgivarorganisationen KFO och tillämpar det kollektivavtal som tecknats mellan KFO och Kommunal.

Arbetsledning

Varje medlem i Kooperativet Lila har rätt att vara arbetsledare för sina egna personliga assistenter. Om man själv inte klarar av uppgiften, eller väljer bort den, kan man utse någon annan person till biträdande arbetsledare, en assistent eller kanske en anhörig. I arbetsledaruppgiften ingår då att utgå från medlemmens behov och vilja när det gäller utformningen och innehållet i den personliga assistansen.
 
I en särskild överenskommelse fastställs arbetsledarens arbetsuppgifter och ansvarsfördelningen mellan denne och Kooperativet Lila.
 
Genom att vara arbetsledare för assistenterna får medlemmen självbestämmande och kontroll över assistansen och därmed också frihet att påverka sin livssituation.
 
Till medlemmarnas stöd och hjälp i deras uppgift som arbetsledare finns Lilas kansli. Kansliet bistår vid behov arbetsledarna med exempelvis rekrytering, schemaläggning och andra arbetsledaruppgifter.

Arbetsledarna erbjuds kontinuerligt utbildning i olika frågor. Dessa utbildningar kan bl a handla om arbetsmiljöfrågor, relationer, ledningsfrågor, erfarenhetsutbyte, förändringar i lagar och regler som gäller för området personlig assistans etc.

Läs mer i 
utbildningskalendern där vi presenterar alla våra gemensamma utbildningar.

                                   

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund