Personlig assistans

Personlig assistans är en individuell rättighet som vänder sig till personer med omfattande funktionshinder och stora assistansbehov. Insatsen personlig assistans ska ges med den kvalitet och omfattning att goda levnadsvillkor uppnås eller annorlunda uttryckt så att en person som är berättigad till personlig assistans kan leva som andra i motsvarande ålder. Insatsen är ett stöd som knyts till den enskilde och som finns tillgänglig för honom/henne i olika verksamheter och under olika tider på dygnet. Som assistansberättigad har du också rätt att välja vem som ska vara arbetsgivare och därigenom även rätten att välja vem som ska anställas.

För personer med ett assistansbehov över 20 timmar per vecka i de grundläggande behoven (inta måltider, klä på och klä av sig, personlig hygien och kommunikation) är det försäkringskassan som utreder och beslutat om rätten till assistans. För det antal timmar som är beviljade utbetalar försäkringskassan en assistansersättning till den assistansberättigade.
 
Om assistansbehovet är lägre än 20 timmar per vecka i de grundläggande behoven är det kommunen som är ansvarig myndighet. Även den som beviljas personlig assistans genom kommunen har rätt att erhålla insatsen i form av en ekonomisk ersättning. Ersättningens utformning och storlek rekommenderas följa samma principer som tillämpas av försäkringskassan, liksom att antalet beviljade assistanstimmar ska styras av behovet oavsett vem som finansierar dessa.

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund