Om Kooperativet Lila


Kooperativet Lila bildades 1992 och är ett brukarstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse. Våra ledord är Frihet Självbestämmande Ansvar.

Som en av de första verksamheterna i branschen har vi 25 års bred erfarenhet av den personliga assistansens innebörd och möjligheter. Vårt mål är att ge våra medlemmar den bästa personliga assistansen samtidigt som vi ska vara den bästa arbetsgivaren för de personliga assistenterna.

Vi har 35 medlemmar. Merparten av dem bor i eller i närheten av Lund eller kommer från olika platser i Skåne. Ungefär 300 personliga assistenter får varje månad lön från Kooperativet Lila. 

I Kooperativet Lila är det styrelsen som är ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen representerar kooperativet och har arbetsgivaransvaret. Samtliga medlemmar i styrelsen är själva brukare eller laglig ställföreträdare.

Medlem i Kooperativet Lila med sin häst

Kooperativet Lilas kansli sköter på medlemmarnas och på styrelsens uppdrag administrativa, eko­nomiska och arbetsrättsliga frågor. En viktig uppgift för kansliet är också att ge individuellt stöd till medlemmarna och anordna utbildningsaktiviteter i frågor som rör personlig assistans för både medlemmar och assistenter. Kansliet arbetar utifrån att ditt självbestämmande ska få så stort utrymme som det är möjligt enligt de ramar som lagar, föreskrifter och kollektivavtalet utgör. Du står i fokus medan vi har spröten utåt mot nyheterna i branschen och sköter omvärldsbevakningen gällande de lagar som ligger till grund för dina rättigheter. Vi utför de större administrativa uppgifterna kring din assistans och ger dig det stöd som kan behövas för att din assistans ska fungera och må bra! 

Kooperativet Lila har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

Kooperativet Lilas ordförande Vilhelm Ekensteen har 2015 utnämnts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Denna hedersutmärkelse har han fått för att ha revolutionerat svensk funktionshinderpolitik. 

http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/fakta-och-siffror/hedersdoktorer/vilhelm-ekensteen-och-ulla-carlsson        

Läs mer om personlig assistans här!

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund