Länkar

Här hittar du intressanta och informativa länkar inom ämnet assistans och anställning.

 


 IfA  - Intressegruppen för Assistansberättigade


Föräldrakraft - en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd


Aiai - webbverktyget vi använder för tidsredovisning 


Fackförbundet Kommunal  - part i vårt kollektivavtal


IVO - Inspektionen för vård och omsorg 


Försäkringskassan 


FörsäkringskassanVägledning 2003:6 om assistansersättning


 Arbetsmiljöverket


 

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund