Styrelsen

Gruppbild på Kooperativet Lilas styrelse

Första raden från vänster:                   Andra raden från vänster:

Vilhelm Ekensteen, ordförande           Ewa Wallin

Malin Östnäs, vice ordförande            Lars Hardell

Ricardo Cuellar Garavis                        Britt-Marie Johansson

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund