Förbättringsförslag och klagomål

Finns det något du tycker har hanterats mindre bra eller har du ett förslag på hur vi kan göra något annorlunda? Lämna då gärna dina synpunkter till oss! Alla ärenden går direkt till verksamhetsledaren och du väljer själv om du vill vara anonym. 

Klicka här för att skicka ett mail till oss eller här för att fylla i vår blankett.

                                                                                                              

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund