Att vara arbetsledare i Kooperativet Lila

Medlem jobbar i trädgården med personlig assistans

Alla medlemmar i Kooperativet Lila har rätt att vara arbetsledare för sina personliga assistenter. Men det är inte alltid man vill eller kan vara det och då anställer vi en arbetsledare som utför vissa eller alla arbetsledaruppgifter. Vilka uppgifter som ingår i uppdraget kommer vi överens om i en uppgiftsfördelning. Det kan vara schemaläggning, rekrytering, vikarieanskaffning, semesterplanering och tidrapportering. Vi använder Aiai, ett webbaserat system med många bra funktioner för att underlätta arbetet för alla.

På kansliet får arbetsledarna både individuellt stöd och råd i olika frågor, men här ordnas även gemensamma utbildningar. Dessa kan handla om arbetsmiljö och arbetstid, det kan vara erfarenhetsutbyte och fördjupningar i de lagar och regler som gäller för området personlig assistans. Vanligen är dessa utbildningar två timmar långa men det händer även att vi åker iväg en eller två dagar till någon trevlig plats i Skåne.

 

 

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund