Arbetsledning

Kunskap och kompetens

Det är av stor betydelse för att assistansen ska fungera bra att arbetsledare och assistenter känner säkerhet i sina olika uppgifter. En viktig uppgift för Kooperativet Lila är därför att anordna olika utbildningar för både arbetsledarna och de personliga assistenterna.

Det finns både gemensamma och individuella utbildningar. De gemensamma vänder sig till alla medlemmar, arbetsledare och personliga assistenter i Lila. De individuella utbildningarna är riktade till den enskilde medlemmens egna personliga assistenter. Det ingår i arbetsledarens uppgift att se till att de egna assistenterna har den kunskap som krävs för arbetet.
Läs mer i utbildningskalendern där vi presenterar alla våra gemensamma utbildningar.

Trygghet för assistenterna

I Kooperativet Lila är just tryggheten för de personliga assistenterna stor. Vi värnar särskilt om säkerhet, utbildning, friskvård och hälsa. Nedan kan du läsa mer om vad vi erbjuder våra anställda.

Försäkringar

Det finns flera olika försäkringar för de anställda som överenskommits mellan KFO och Kommunal. 
 
Följande försäkringar administreras av Pensionsvalet. På deras hemsida,
www.pensionsvalet.se, kan du läsa mer om försäkringarna.

  • Avtalsgrupplivförsäkring, AGL
  • Avgångsbidragsförsäkring, AGB
  • Kooperationens avtalspension, KAP
  • Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

Dessutom har Kooperativet Lila tecknat:

  • Ansvarsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring

Utbildning

Alla nyanställda personliga assistenter ska genomgå en basutbildning. I denna får assistenterna grundläggande kunskaper om yrket personlig assistent, Kooperativet Lilas inriktning och organisation, ansvars- och uppgiftsfördelning, brukarens ställning, riktlinjer och regler rörande anställningen i Lila m.m.
 
Andra gemensamma utbildningar som arrangeras regelbundet är:

  • Ergonomi
  • HLR & första hjälpen
  • Brandskydd

Friskvård

Alla anställda erbjuds subventionerad friskvård till ett värde av 1 000 kr per termin eller halvår. Läs mer  här .

Semester

Alla anställda som går på schema har rätt till semesterledighet och arbetsgivaren har en laglig skyldighet att se till att denna rättighet utnyttjas. Semesterledighet kan inte bytas mot pengar, utan måste tas ut i ledighet.

Alla anställda kan se på sina lönebesked hur många semesterdagar de har kvar detta år. De ska lämna önskemål om förläggning av huvudsemestern och om sparande av semesterdagar hos dig, arbetsledaren, i god tid före ledigheten. Vid uttag av enskilda semesterdagar är tillvägagångssätten i princip desamma.

Om du behöver hjälp med att lägga ut, eller förlägga, semestern kontaktar du kansliet.  Enligt kollektivavtalet för personliga assistenter sammanfaller intjänandeåret och semesteråret, vilket innebär att alla har rätt till betald semester redan det första året de är anställda. Semesteråret börjar den 1 januari.

De som inte har rätt till semesterledighet, till exempel timanställda, har rätt till semesterersättning.

Mer information finner du i dokumentet Semesterinformation för arbetsledare

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund