Personlig assistans sedan 1992

En av Sveriges första assistansanordnare

Premiär för Lilaportalen 11 september! Här finns e-blanketter, policydokument och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Inom kort kommer även hela arbetsplatspärmen att flytta över till Lilaportalen. I portalen har du också en nyhetssida med arbetslivsnyheter från både omvärlden och Lila. Klicka på För assistenter, där hittar du knappen för inloggning.

Kooperativet Lila är ett brukarstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Under våra 25 år har vi arbetat upp en gedigen erfarenhetsbank och idag har vi ett kansli och en styrelse där alla har stor kompetens inom sitt arbetsområde. Alla styrelsemedlemmar är själva brukare eller lagliga ställföreträdare.

Frihet Självbestämmande Ansvar har sedan starten varit våra ledord!

Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som de anställda personliga assistenterna ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.

Hos oss har du största möjliga inflytande i din assistans.

              Kooperativet Lila är en IfA-godkänd verksamhet.  

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund