Frihet - självbestämmande - ansvar!

Kooperativet Lila bildades 1992 och är ett brukarstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Under dessa 25 år har vi arbetat upp en gedigen erfarenhetsbank och idag har vi ett kansli och en styrelse där alla har stor kompetens inom sitt arbetsområde. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som de anställda personliga assistenterna ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.

Hos oss har du största möjliga inflytande i din assistans.

              Kooperativet Lila är en IfA-godkänd verksamhet.  

Kooperativet Lila - personlig assistans i Skåne med säte i Lund